222-1P

222-1P

《大清经》云∶四时随壬方面采延上去地丈余者,细切如粟米。《千金方》云∶儿生口中有血,即当去之,不去者,而得吞之,成痞病。

 治之方∶初得即服漏芦汤下之,敷小豆薄。初生如麻子,须臾王大,汁流溃烂,如汤火所灼,故名王灼疮。

右件十二月,各从月朔起,数至月尽三十日止,视其日数则命月宿。《千金方》∶灸顶上施毛中即入。

曹歙云∶头面苦眩冒者,则解头结散发扇之,热甚,头痛面赤者,以寒水淋头。常以成日合之,无用破,厄日合之也,一方亦不用执日,合药神不行。

 《龙门方》∶猪脂和杏仁敷之。或服药心中闷乱,坐服药,温药与疾争结故也。

世云∶小儿见月初生,以手指指之,则令耳下生疮,故呼为月食疮也。内容:《病源论》云∶人有风邪在于头,有偏虚处那发落肌肉枯死,或如钱大,或如指大,发《千金方》云∶狸骨烧末,以猪脂和涂之。

Leave a Reply